Menu Zavřeno

Historie klubu

Na schůzi konané dne 16. července 1932 byl v Lašťanech založen Sportovní klub METEOR (S.K.) Lašťany, který se věnoval především kopané. Předsedou byl zvolen Jan Šnajdr, místopředsedou Otakar Filípek. První mužstvo bylo zařazeno do mistrovské soutěže „Svazu tělovýchovných amatérských klubů“ (S.T.A.K.), a „B“ tým pak do pohárové soutěže. Klub měl také dorostenecké družstvo, které nejprve tvořilo 22 členů, v září pak již 41. Na zřízení hřiště si klub pronajal od rolníka Bernarda Runtáka louku o rozměrech 85 x 55 metrů, která se nacházela za humny jeho statku. Roční pronájem hřiště činil tolik, co stály 2 q pšenice. Zároveň byla složena záloha 300 Kč.

Dne 28. října 1932 bylo hřiště slavnostně otevřeno. V rámci oslav bylo sehráno utkání s mistrem Moravy S.K. Moravan Olomouc.

Trénovalo se dvakrát týdně. Majetek klubu ke dni 6. ledna 1933 představoval: 3 páry kopaček, 11 párů štulpen, 2 míče, 20 dresů, 7 párů chráničů, 1 trenýrky brankáře, 1 koš, 1 nákolenice pro brankáře, razítko s textem S.K. METEOR Lašťany, hustilka, lékárnička, 6 praporků, vývěsní skřínka a vlajka. Celkový příjem za rok 1932 činil 2.880,85 Kč, výdaje 2.863,40 Kč. V pokladně tak zůstalo 17,45 Kč. Počet členů byl 56.

Na schůzi 21. srpna 1933 se hovořilo o přestupu Vojty Jahna do nově vznikajícího klubu v Bělkovicích. Bylo rozhodnuto navázat s tímto klubem spolupráci. V tom samém roce byla podána žádost na obecní zastupitelstvo v Bělkovicích ohledně zřízení nového hřiště – ve smlouvě figurovalo také TJ Sokol Bělkovice. Ke dni 15. října 1933 měl METEOR 102 členů, z nichž následně 19 odešlo do Bělkovic.

Vznik sportovního klubu S.K. Bělkovice se vztahuje k říjnu 1933, kdy se klub prvně přihlásil do fotbalové župy (cena 30 Kč). Hřiště si klub vybudoval z pronajatého pole od Stanislava Zemana u zahrady čp. 40. První oficiální zápas byl sehrán 28. října 1933. Klub pracoval s vyrovnaným rozpočtem ve výši 2.283,30 Kč.

Na výborové schůzi SK Meteor Lašťany ze dne 18. června 1935 byl hlavním bodem jednání návrh S.K. Bělkovice na sloučení obou klubů. Jednáním ohledně podmínek sloučení byl pověřen František Čtvrtlík. Bylo důležité například rozhodnout, na jakém hřišti by se v budoucnu hrálo. Se sloučením následně souhlasili všichni členové SK Meteor Lašťany s tím, že „jsou všichni ochotni se spojit a pracovat v zájmu klubu nově upravenému, aby mohli býti vzorem všem jiným klubům v HŽ fotbalové.“ Žádný písemný doklad o tom, zda ke sloučení opravdu došlo, však neexistuje.

Jedna z mála dochovaných dobových fotografií

Kromě pár výjimek nejsou zápisy z následujících let příliš k dispozici. Důvodem bylo vypuknutí druhé světové války a kluby zcela jistě přerušily svou činnost.

Na následujících 25 let tak neměl fotbal v obou obcích žádné zastoupení v oficiálních soutěžích.

To se změnilo až po slavnostní veřejné schůzi konané ve dnech 6-10. ledna 1963, kdy byl v rámci TJ. Sokol Bělkovice-Lašťany založen oddíl kopané. Jeho prvním předsedou byl zvolen Miroslav Pavlita a jednatelem Jaroslav Janalík. Dalšími členy – zakladateli – výboru se stali pánové Rudolf Vařák, František Šnirych, Alois Augustovič, Jindřich Porč, Jaroslav Hanzl, Jaromír Kráčmar, Miroslav Trávníček, Rostislav Hainz, Karel Theimer, František Morkes, Josef Fabian, Miroslav Krejcar a František Domes.

Zakládající členové fotbalového oddílu v roce 1963

Dne 18. dubna 1963 oddíl uspořádal pomlázkovou zábavu a její výnos 3.940 Kčs se stal základním finančním kapitálem pro činnost oddílu. Započalo se s budováním hřiště na parcele č. 163/2. Při pracích bylo přemístěno 2.500 m3 zeminy a vykonána práce v hodnotě 120.026 Kč. Současně byly vybudovány i šatny v hodnotě 51.270 Kčs. Dále byl postaven i taneční parket, zabudovány lavice na sezení a provedeno oplocení hřiště.

Slavnostní otevření hřiště proběhlo 4. července 1964, kdy byl také sehrán první pohárový turnaj dospělých. Oddíl složil dohromady pět družstev, která sehrála 38 mistrovských utkání. Družstvo mužů A obsadilo ve své premiérové sezóně ve IV. třídě 3 místo.

Fotbalové zápasy pravidelně navštěvovalo nejméně 200 lidí

V roce 1966 měl oddíl kopané pět aktivních družstev – muži A, muži B, dorost, žáci A, žáci B. Mužům „A“ se podařilo ovládnout IV. třídu a postoupit do vyšší soutěže. V areálu byly dokončeny šatny, taneční parket, plocha pro kluziště, vysázeny stromy – brigádnické hodiny šly do tisíců. Oddíl byl velmi aktivní a kromě sportovních soutěží uspořádal sportovní karneval, pomlázkovou zábavu a karneval v přírodě. Z výtěžků těchto akcí se za 10.000 Kč koupil autobus.

Sportovní klub se těšil skvělým výsledkům a v roce 1970 se opět postoupilo, tentokrát již do okresního přeboru (II. třída).

V té době se velké oblibě těšila tzv. družba, čili přátelení či družení se s jiným fotbalovým oddílem. V případě Bělkovic-Lašťan se podařilo navázat kontakty se středočeskou vesnicí Zákolany u Kladna. Po několik let se tak naše mužstvo vydávalo na letní turnaje do Zákolan a zákolanští zase jezdili do Bělkovic.

Zákolany 1967

V roce 1973 byla provedena nadstavba šaten nákladem 75.900 Kč a bylo zde odpracováno celkem 2.358 brigádnických hodin. Ten samý rok přinesl také velkou nepříjemnost, kdy A mužstvo bylo za inzultaci rozhodčího při zápase ve Chválkovicích vyloučeno ze soutěže.

Ve dnech 8-9. června 1978 se v obci konaly oslavy 900. výročí první písemné zmínky o Lašťanech. Slavnosti se odehrávaly i na fotbalovém hřišti, kde se konal velký hudební koncert. Večer pak byl na programu karneval. Druhý den odpoledne domácí fotbalové mužstvo sehrálo exhibiční utkání s bývalými internacionály Slávie Praha v čele s Františkem Pláničkou a Josefem Bicanem, které skončilo nerozhodně 3:3.

A mužstvo 1981/1982 – okresní přebor, uprostřed František Plánička

Mezi lety 1970 až 1986 se hrál v Bělkovicích okresní přebor.

Rok 1983 se nesl ve znamení oslav výročí dvaceti let od založení oddílu kopané v naší obci. V tomto roce tak došlo k významné rekonstrukci fotbalového hřiště, na něž byl položen trávník. Současně bylo vybudováno náhradní hřiště v „Akáti“, aby se na všechny zápasy nemusela pronajímat cizí hřiště.

František Plánička osobně přítomen na oslavách 20 let od založení oddílu kopané v Bělkovicích-Lašťanech

Slavností otevření travnatého hřiště se uskutečnilo za účasti 1500 diváků (zmiňováno je i číslo 3000) dne 13. července 1985 a bylo na něm sehráno přátelské utkání mezi domácími a prvoligovou Sigmou Olomouc. Slavnostní výkop provedl František Plánička (který se do Bělkovic i v dalších letech rád vracel). Sigma Olomouc zvítězila 8:1.

Přátelské utkání se Sigmou Olomouc, rok 1985

V roce 1985 byla v areálu hřiště provedena další větší rekonstrukce – zejména pak nástavba šaten a společenské místnosti.

V sezóně 1986/1987 se podařilo fotbalistům postoupit do krajské soutěže I. třídy, kde naše družstvo hrálo do ročníku 1991/1992. V rámci reorganizace fotbalových soutěží pak bylo naše A mužstvo zařazeno do „Hanáckého župního přeboru“.

A mužstvo, sezóna 1986/87 – postup do I.A třídy

Období mezi lety 1993-1999 je často označováno za „zlatou éru“ fotbalu v naší vesnici. TJ Sokol Bělkovice-Lašťany byl v té době nejen pevnou součástí Hanáckého župního přeboru, ba co víc, sezónu za sezónou se klub umísťoval ve vrchní polovině tabulky. Důkazem jsou například sezóny 1993/1994 a 1994/1995, kdy se našim fotbalistům podařilo umístit na celkovém třetím respektive čtvrtém místě v soutěži.

Za zmínku stojí zejména sezóna 1993/1994. Ve třiceti odehraných zápasech naše mužstvo šestnáctkrát vyhrálo a pouze čtyřikrát okusilo hořkost porážky. Se ziskem 42 bodů a rozdílem ve skóre +26 gólů se podařilo sezónu zakončit na skvělém třetím místě.

Bělkovice-Lašťany tehdy skvěle reprezentovali hráči jako Jaroslav Hynek, Lubomír a Oldřich Sklenářovi, Zdeněk Poláček, Karel Houfek, Zdeněk Hekele, Zdeněk Volf, Pavel Janšta, Libor Bartoněk, Martin Zmrzlý, a další…

A mužstvo, sezóna 1993/94 – skvělé třetí místo v Hanáckém župním přeboru

V sezóně 1997/1998 se o úspěch postaralo také B mužstvo. Silné a stabilní jádro příležitostně doplněné o fotbalisty z A mužstva si svými výkony vybojovalo postup do II. třídy.

Sportovní klub Bělkovice – Lašťany

Samostatný Sportovní klub Bělkovice-Lašťany vznikl v polovině roku 1999 vyčleněním z TJ. Sokol Bělkovice-Lašťany. Jeho prvním předsedou se stal Miroslav Janšta. Na výroční valné hromadě konané dne 5. prosince 1999 byl zvolen výbor, jehož členové byli: Jaroslav Kráčmar, Antonín Vidrman, dr. Stanislav Koutný, Darek Hnilica, Miroslav Janšta, Mgr. Lubomír Sklenář, Petr Záruba, Oldřich Theimer a Antonín Sklenář.

Logo SK Bělkovice-Lašťany, rok 1999

Muži „A“ hráli Župní přebor, muži B okresní přebor Olomouc, dorostenci I. třídu skup. B HFŽ a žáci I. třídu skupiny B HFŽ. Po skončení jarní sezóny 2001 došlo k několika změnám ve výboru SK. Z osobních důvodů odstoupil z funkce předsedy Miroslav Janšta, funkci pokladníka složil Jaroslav Kráčmar a odešel také trenér A družstva Milan Nekuda. Novým předsedou byl zvolen Darek Hnilica, trenérem A mužstva a zároveň manažerem se stal Mgr. Lubomír Sklenář, pokladnu postupně převzali Antonín Sklenář a Ludmila Arbeitová. Ke značným změnám došlo také v kádru jednotlivých družstev.

Hanácký župní přebor, později přejmenovaný na Přebor Olomouckého kraje, se v Bělkovicích hrál až do konce sezóny 2004/2005. V té naše mužstvo skončilo až na 15. místě a muselo se poroučet o soutěž níž.

V lednu roku 2005 se stali novými členy výboru David Berka a David Lehnert. Doplnili tak dosavadní členy Antonína Vidrmana, Miroslava Janštu, Lubomíra Sklenáře, Antonína Sklenáře a Tomáše Sznajdera st. V tom samém roce se funkce předsedy vzdal Darek Hnilica.

V únoru 2006 byli do výboru kooptováni Libor Forejt a dr. Miloslav Čermák, který se ujal funkce předsedy Sportovního klubu.

V první sezóně po sestupu, kdy bylo A mužstvo zařazeno do I. A třídy, obsadilo mužstvo vedené trenérem Lubomírem Sklenářem čtvrté místo. Muži „B“ obsadili ve III. třídě osmé místo, dorostenci ve II. třídě páté místo a starší žáci v II. třídě deváté místo. Ke 31. prosinci 2006 měl SK Bělkovice-Lašťany 125 členů.

A mužstvo, sezóna 2005/06 – první sezóna v I.A třídě po sestupu z KP, konečné 4. místo

Zde prozatím výčet historických okamžiků, vzpomínek, událostí, vítězství a pádů, a všech dalších momentů spojených s klubem SK Bělkovice-Lašťany, končí…

 Pokud máte jakékoliv připomínky, dotazy, doplňující informace, či fotografie, budu jedině rád, když se obrátíte na email fotbalbelkovice@gmail.com nebo honza.fryba@seznam.cz

Zdroje: Čermák, Miloslav. Dějiny obce Bělkovice-Lašťany, historické prameny Miloslava Čermáka, archiv SK Bělkovice-Lašťany, fotografie Z. Hekeleho, V. Sklenáře