Menu Zavřeno

FAČR opětovně vyzývá k restartu tréninků u výkonnostního fotbalu

FAČR, ve shodě s Národní sportovní agenturou /NSA/, vyzývá všechny zainteresované složky, k prosazení restartu tréninkového procesu u výkonnostního fotbalu. Společným cílem má být smysluplná úprava hygienických opatření, v první řadě pak většího počtu trénujících dvojic na jednom hřišti.

(Zdroj: Twitter @honza_pauly)

Fotbalová asociace má pro částečný restart výkonnostního fotbalu v podobě většího počtu trénujících osob připravený kompletně zpracovaný soubor materiálů, který předala NSA. Jeho součástí je několik speciálně vytvořených edukativních videí, která předkládají přesný model toho, jak v novém režimu trénovat.

„Za klíčové nyní považujeme změnu v oblasti přístupu k výkladu sportoviště. Fotbal disponuje plochou sportoviště o 6000 m2, z našeho pohledu je proto nepřijatelné ctít pravidlo, že na sportovišti bude jedna dvojice. Na druhou stranu jsme si vědomi závažnosti situace, a proto jsme připravili takový plán, který neohrozí zdraví našich členů. Změna však musí být okamžitá, v opačném případě budou škody na našich dětech nenapravitelné. Amatérský sport nemůže zůstat upozaděn. Chce se mi věřit, že každodenní práce lidí na Asociaci, za níž jim patří obrovský dík, dojde brzy smysluplného cíle,“ doplňuje Generální sekretář Asociace Jan Pauly.

Zdroj: facr.fotbal.cz

Odkaz: https://facr.fotbal.cz/facr-opetovne-vyzyva-k-restartu-treninku-u-vykonnostniho-fotbalu/a13669